Kategorie
Odpady niebezpieczne

Gdzie wyrzucić ampułko-strzykawki?

Ampułko-strzykawki, jako odpady medyczne, wymagają szczególnej uwagi. Nie należy ich wyrzucać do zwykłych kontenerów na odpady. Ampułki i strzykawki powinny być oddane do punktów zbiórki odpadów medycznych lub aptek, które przyjmują takie odpady. W niektórych miejscowościach istnieją specjalne pojemniki na ostre odpady medyczne dostępne w placówkach medycznych lub aptekach. Kluczowe jest, aby nie zagrażały one bezpieczeństwu osób zajmujących się odpadami. Pamiętaj, że odpowiednie postępowanie z odpadami medycznymi jest ważne dla ochrony zdrowia i środowiska.