Kategorie
Metale i tworzywa sztuczne

Gdzie wyrzucić tubkę po paście do zębów?

Tubkę po paście do zębów wyrzuca się do żółtego kontenera przeznaczonego na śmieci z tworzywa sztucznego i metalowe. Warto pamiętać, że opakowania z pastą najczęściej sprzedawana są dodatkowo w niewielkich rozmiarów kartonikach. Te należy wyrzucić do pojemnika z makulaturą.

Kategorie
Odpady niebezpieczne

Gdzie wyrzucić klej do tapet?

Klej do tapet jest odpadem toksycznym, dlatego nie może być wylany do standardowych kontenerów na śmieci. Substancję tę należy oddać do PSZOK lub MPSZOK.

Kategorie
Metale i tworzywa sztuczne Odpady nietypowe Zmieszane

Gdzie wyrzucić garnki?

Stare garnki najczęściej należy wyrzucić do żółtego kontenera przeznaczonego na śmieci metalowe i wykonane z tworzyw sztucznych. Dotyczy to zarówno naczyń stalowych, jak i emaliowanych. Wyjątek stanowią garnki teflonowe, które zaleca się wyrzucać do kontenerów czarnych przeznaczonych na odpady zmieszane.

Zasady wyrzucania starych garnków mogą też różnić się w różnych miastach. Dla przykładu – w Poznaniu wszystkie typy naczyń umieszcza się w czarnych pojemnikach. Uniwersalną i najpewniejszą metodą utylizacji tego rodzaju śmieci będzie oddanie ich do PSZOK.

Kategorie
Odpady nietypowe

Gdzie wyrzucić słuchawki?

Stare słuchawki należy traktować tak jak inne elektrośmieci. Ich utylizacja możliwa jest na kilka sposobów:

 • przez oddanie do PSZOK,
 • przez oddanie słuchawek do sklepu z elektroniką (warto pamiętać, że niektóre placówki zgadzają się przyjąć elektrośmieci tylko w wypadku zakupu nowego produktu),
 • oddanie do punktu zbiórki elektroodpadów.
Kategorie
Odpady nietypowe

Gdzie wyrzucić stare drzwi?

Stare drzwi najczęściej można oddać do PSZOK. Zdarzają się jednak wyjątki. Na przykład we Wrocławiu drzwi wyrzuca się tylko podczas cyklicznych zbiórek odpadów wielkogabarytowych.

Kategorie
Metale i tworzywa sztuczne Odpady nietypowe

Gdzie wyrzucić opakowanie po piance do golenia?

Opakowanie po piance do golenia zalicza się do grupy odpadów nazywanych potocznie aerozolami. Najczęściej wyrzuca się je do pojemnika żółtego przeznaczonego na śmieci z plastiku i metali. Zdarza się jednak, że ze względu na inną technologię przetwarzania danych odpadów w konkretnym mieście, butelki po piance do golenia należy oddać do PSZOK lub MPSZOK (taka sytuacja jest np. w Warszawie).

Kategorie
Odpady nietypowe

Gdzie wyrzucić zużyty olej silnikowy?

Zużyty, a w zasadzie przepracowany olej silnikowy, stanowi dość problematyczny rodzaj odpadu. Nie wolno go bowiem pod żadnym pozorem wylewać (np. do kanalizacji) ani wyrzucać do standardowych kontenerów na śmieci. Utylizacją oleju silnikowego zajmują się Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. W niektórych miastach można dostarczyć ten produkt samochodom zbierającym odpady problematyczne. 

Kategorie
Zmieszane

Gdzie wyrzucić lustro?

O sposobie utylizacji lustra zależy przede wszystkim jego rozmiar. Duże modele uznaje się za śmieci wielkogabarytowych i należy je oddać do PSZOK lub umieścić w cyklicznym miejscu zbiórki tego rodzaju odpadów. Mniejsze lusterka, bez względu na to, czy są potłuczone czy nie, można wyrzucić do czarnego kontenera przeznaczonego na odpady zmieszane.

Kategorie
Odpady nietypowe

Gdzie wyrzucić śmieci po remoncie?

Każdy remont wiąże się z wyprodukowaniem sporej ilości śmieci. Większość z nich można łatwo zutylizować poprzez dostarczenie ich do PSZOK. Zasada ta nie dotyczy niektórych materiałów, jak chociażby waty szklanej, którą należy oddać uprawnionym do przetwarzania takich odpadów podmiotom. Warto również pamiętać o śmieciach wielkogabarytowych. Stare meble nie mogą być wyrzucone po prostu na śmietnik. Je także trzeba dostarczyć do PSZOK lub ewentualnie zostawić w specjalnych pojemnikach, które wystawiane są cyklicznie na osiedlach.

Kategorie
Odpady niebezpieczne

Gdzie wyrzucić rtęć?

Rtęć jest bardzo niebezpiecznym odpadem, z którym należy obchodzić się niezwykle ostrożnie. Nie można jej wyrzucać do żadnego standardowego kontenera na śmieci. Utylizacją rtęci (np. wyciekłej z termometrów) zajmuje się PSZOK, a w niektórych miastach (choćby we Wrocławiu) specjalne samochody zbierające odpady problematyczne.

Kategorie
Zmieszane

Gdzie wyrzucić przeterminowane kosmetyki?

Pełne opakowania z przeterminowanymi kosmetykami należy wyrzucić do czarnego kontenera przeznaczonego na odpady zmieszane. Jeśli zawartość pojemnika została wylana, wówczas śmieć powinien trafić do odpowiedniego dla siebie kubła (np. szklane butelki należy wyrzucić do kontenera zielonego).

Kategorie
Zmieszane

Gdzie wyrzucić zdjęcie RTG?

Zdjęcie rentgenowskie (RTG) należy wyrzucić do czarnego pojemnika przeznaczonego na odpady zmieszane. Przy dużej liczbie tego rodzaju śmieci zaleca się wizytę w PSZOK.

Kategorie
Odpady nietypowe

Gdzie wyrzucić muszlę klozetową?

Starą lub popsutą muszlę klozetową najłatwiej zutylizować poprzez oddanie jej do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). W niektórych miastach, takich jak Poznań, zbieraniem takich śmieci zajmują się dodatkowo uprawnione podmioty. Ponadto, cyklicznie gromadzone są zbiórki tzw. odpadów wystawkowych.

Sprzątanie domu - zobacz na Ceneo
Kategorie
Odpady nietypowe

Gdzie wyrzucić styropian budowlany?

Styropian budowalny, w przeciwieństwie np. do styropianu opakowaniowego, nie może być wrzucony do pojemnika żółtego lub czarnego. Ten rodzaj odpadu najbezpieczniej dostarczyć do PSZOK. W niektórych miastach (np.  w Poznaniu) istnieją dodatkowe restrykcje związane z tym, czy styropian jest czysty. W takich lokalizacjach utylizacją ubrudzonych odpadów może zająć się jedynie uprawniony do tego podmiot.

Kategorie
Odpady nietypowe

Gdzie wyrzucić komputer?

Stary komputer (zarówno stacjonarny, jak i laptop) jest klasycznym przykładem elektrośmieci. Można więc zutylizować go na jeden z poniższych sposobów: 

 • oddanie do PSZOK,
 • oddanie sprzętu do sklepu z elektroniką (warto pamiętać, że niektóre placówki zgadzają się przyjąć elektrośmieci tylko w wypadku zakupu nowego produktu),
 • oddanie do punktu zbiórki elektroodpadów.

Warto pamiętać, że komputery zbudowane są wielu podzespołów. Nawet jeśli część z nich jest już zepsuta, inne mogą wciąż nadawać się do użycia. Dlatego dobrym pomysłem będzie wystawienie komputera, a konkretnie jego poszczególnych części, na sprzedaż (np. na internetowych portalach z ogłoszeniami lub serwisach aukcyjnych).

Kategorie
Odpady nietypowe

Gdzie wyrzucić wiadro po farbie?

Wiadro po farbie, mimo że jest najczęściej wykonane z plastiku, nie może być wyrzucone do żółtego kontenera, do którego umieszcza się śmieci metalowe i wyprodukowane z tworzyw sztucznych. Wszystko ze względu na wcześniejszą zawartość opakowania uznawaną za toksyczną i szkodliwą dla środowiska. Wiaderko po farbie należy dostarczyć do jednego z Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).

Sprzątanie domu - zobacz na Ceneo
Kategorie
Odpady nietypowe

Gdzie wyrzucić panele podłogowe?

Panele podłogowe najłatwiej zutylizować poprzez oddanie ich do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). Ponadto, za odpowiednią opłatą można wynająć kontener na odpady poremontowe oraz wynająć specjalną firmę, która zajmie się odbiorem niepotrzebnej już okładziny podłogowej. 

Warto pamiętać, że jeśli posiada się nadwyżkę nierozpakowanych paneli, można spróbować je oddać w sklepie, w którym się je kupiło. Innym rozwiązaniem jest też sprzedaż nieużywanej i niewyłożonej okładziny znajomym lub za sprawą internetowych portali aukcyjnych.

Kategorie
Odpady nietypowe Metale i tworzywa sztuczne

Gdzie wyrzucić kable?

Utylizacja kabli jest możliwa na kilka sposobów. Najbezpieczniej oddać je do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Można też skorzystać z pomocy uprawnionych do zbierania tego rodzaju śmieci podmiotów, np. funkcjonujących w wielu miastach skupów kabli przemysłowych. 

Warto mieć świadomość, że zasady wyrzucania śmieci różnią się w poszczególnych częściach Polski. Dla przykładu – we Wrocławiu kable mogą być umieszczane w kontenerach żółtych, przeznaczonych dla odpadów z metalu i tworzyw sztucznych. Z kolei w Warszawie okablowanie traktuje się jako elektrośmieci i należy je przekazywać do odpowiednich punktów odbioru zużytego sprzętu elektronicznego bądź elektrycznego.

Kategorie
Odpady nietypowe

Gdzie wyrzucić piankę poliuretanową?

Pianka poliuretanowa jest materiałem powszechnie stosowanym w budownictwie. Ze względu na  to, z jakich  surowców się ją uzyskuje (przede wszystkim surowa ropa naftowa), nie może być wyrzucana do standardowych kontenerów na śmieci. Utylizacja pianki poliuretanowej może odbyć się jedynie poprzez oddanie jej do jednego z Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Kategorie
Odpady nietypowe

Gdzie wyrzucić szczoteczkę do zębów?

Standardowe szczoteczki do zębów (również te plastikowe) należy wyrzucić do pojemnika czarnego (na odpady zmieszane). Nieco inaczej sprawa wygląda ze szczoteczkami elektrycznymi. Te utylizuje się jak każdy inny elektrośmieć, czyli poprzez oddanie go do PSZOK, punktu zbiórki elektroodpadów lub do sklepów z asortymentem RTV i AGD (w przypadku ostatniej opcji warto sprawdzić, czy placówka nie będzie wymagać zakupu nowego egzemplarza sprzętu).

Kategorie
Odpady nietypowe

Gdzie wyrzucić starą kanapę?

Starą kanapę utylizuje się tak jak każdy inny mebel. Aby pozbyć się go zgodnie z obowiązującymi przepisami, można skorzystać z następujących opcji:

 • oddanie kanapy do PSZOK,
 • wystawienie jej na jednym z portali aukcyjnych (np. OLX),
 • oddanie kanapy do pojemnika na gabaryty lub zostawienie jej w określonym terminie w miejscu zbiórki odpadów wielkogabarytowych.
Kategorie
Odpady nietypowe

Gdzie wyrzucić dywan?

Dywan najlepiej oddać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Z racji tego, że jest to odpad o dużych rozmiarach, nie może być umieszczony w żadnym standardowym kontenerze. Alternatywą dla PSZOK jest oddanie starego dywanu do pojemnika na gabaryty (np. w Warszawie) lub wyrzucenie go w wyznaczonym miejscu (w określonym terminie) zbiórki odpadów wielkogabarytowych.

Kategorie
Odpady nietypowe

Gdzie wyrzucić drukarkę?

Stare drukarki to typowe przykłady elektrośmieci. Ich utylizacja może odbyć się na kilka sposobów:

 • poprzez oddanie do PSZOK,
 • poprzez oddanie sprzętu do sklepu z elektroniką (warto pamiętać, że niektóre placówki zgadzają się przyjąć starą drukarkę tylko w wypadku zakupu nowego produktu),
 • oddanie do punktu zbiórki elektroodpadów.
Kategorie
Uncategorized

Gdzie wyrzucić kasetę magnetofonową?

Stare kasety magnetofonowe utylizuje się w podobny sposób, co kasety VHS. Najbezpieczniej oddać je do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). Jeśli ktoś nie ma takiej możliwości, może wyrzucić zużyty nośnik do odpowiedniego kontenera. Tu jednak trzeba mieść świadomość, że poszczególne miasta mają inne zasady utylizacji tego rodzajów odpadów. W Warszawie i we Wrocławiu zaleca się wrzucać kasety magnetofonowe do żółtych worków lub pojemników przeznaczonych na śmieci wykonane z metalu i tworzyw sztucznych. Z kolei w Poznaniu i w Łodzi należy wyrzucać je do kontenerów czarnych, czyli przeznaczonych na odpady zmieszane.

Kategorie
Odpady nietypowe

Gdzie wyrzucić płyty gipsowe?

Płyty gipsowe (czy kartonowo-gipsowe), tak jak inne śmieci poremontowe należy oddać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) lub do specjalistycznych punktów/podmiotów uprawnionych do utylizacji tego rodzaj odpadów.

Sprzątanie domu - zobacz na Ceneo
Kategorie
Odpady nietypowe

Gdzie wyrzucić watę szklaną?

Wata szklana (nazywana również wełną szklaną lub wełną mineralną) to specjalny typ odpadu, który ze względu na materiał, z jakiego jest wykonany, może być przyjmowany jedynie przez specjalistyczne punkty lub podmioty uprawnione do utylizacji tego rodzaju śmieci.

Kategorie
Odpady nietypowe

Gdzie wyrzucić odkurzacz?

Niedziałający odkurzacz zalicz się do grupy elektrośmieci. Utylizacja takich odpadów możliwa jest na kilka sposobów:

 • oddanie do PSZOK,
 • oddanie odkurzacza do sklepu z elektroniką (warto pamiętać, że niektóre placówki zgadzają się przyjąć sprzęt tylko w wypadku zakupu nowego egzemplarza),
 • oddanie do punktu zbiórki elektroodpadów.

Kategorie
Odpady nietypowe Zmieszane

Gdzie wyrzucić lakier do paznokci?

Butelka po lakierze do paznokci jest dość problematycznym odpadem. Jego utylizacja różni się w poszczególnych miastach i gminach. W Warszawie i we Wrocławiu tego rodzaju opakowania zaleca się wyrzucać do czarnych kontenerów na śmieci zmieszane. W Łodzi buteleczki po lakierze do paznokci umieszcza się w zielonych kontenerach na szkło (chyba że są wykonane z tworzywa sztucznego, wówczas należy je wrzucić do pojemników żółtych). Z kolei w Poznaniu wszelkie opakowania po lakierach i farbach dostarcza się do PSZOK.

Kategorie
Odpady nietypowe

Gdzie wyrzucić lodówkę?

Zużyta lodówka zaliczana jest do grupy tzw. elektrośmieci. W większości miast można ją oddać do jednego z Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Ponadto do utylizacji takiego sprzętu uprawnione są poszczególne podmioty. W Warszawie lodówkę można zanieść do wybranego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektronicznego. 

Stare lodówki przyjmują również niektóre sklepy sprzedające sprzęt RTV i AGD. Warto jednak wcześniej sprawdzić, czy dana placówka nie wprowadziła pewnych ograniczeń co do gabarytów oddawanego sprzętu oraz czy oddanie nie jest możliwe tylko w przypadku zakupu nowego produktu.