Kategorie
Odpady nietypowe

Gdzie wyrzucić antenę satelitarną?

Antena satelitarna, ze względu na swoje składniki, nie pasuje do zwykłych kontenerów na odpady. Antenę satelitarną należy przekazać do punktów zbiórki elektrośmieci lub Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Zawiera metale i inne materiały, które mogą być poddane recyklingowi. Warto również sprawdzić, czy lokalne firmy zajmujące się recyklingiem elektrośmieci nie oferują odbioru takich przedmiotów bezpośrednio z domu. Pamiętaj, że właściwa utylizacja sprzętu elektronicznego chroni środowisko przed szkodliwymi substancjami.