Kategorie
Uncategorized

Gdzie wyrzucić kasetę magnetofonową?

Stare kasety magnetofonowe utylizuje się w podobny sposób, co kasety VHS. Najbezpieczniej oddać je do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). Jeśli ktoś nie ma takiej możliwości, może wyrzucić zużyty nośnik do odpowiedniego kontenera. Tu jednak trzeba mieść świadomość, że poszczególne miasta mają inne zasady utylizacji tego rodzajów odpadów. W Warszawie i we Wrocławiu zaleca się wrzucać kasety magnetofonowe do żółtych worków lub pojemników przeznaczonych na śmieci wykonane z metalu i tworzyw sztucznych. Z kolei w Poznaniu i w Łodzi należy wyrzucać je do kontenerów czarnych, czyli przeznaczonych na odpady zmieszane.