Kategorie
Odpady nietypowe Metale i tworzywa sztuczne Zmieszane

Gdzie wyrzucić styropian budowlany i styropian po AGD?

Podsumowanie

  • Styropian budowlany – punkt PSZOK, kontener na odpady budowlane
  • Styropian z opakowań – kontener na plastiki i metale (żółty)

Szerszy kontekst

Styropian jest materiałem, który często pojawia się w naszych domach, zarówno podczas remontów, jak i po zakupie nowych urządzeń AGD. Wyrzucanie styropianu może wydawać się wyzwaniem, jednak dzięki odpowiedniej segregacji i recyklingowi, możemy przyczynić się do ochrony środowiska. Pozbycie się styropianu budowlanego oraz styropianu po AGD wymaga zastosowania się do określonych zasad segregacji odpadów, co umożliwia ich późniejszy recykling. W tym artykule dowiesz się, jak prawidłowo wyrzucać styropian, aby wspierać ekologiczne działania i przyczyniać się do zmniejszenia ilości odpadów.

Kategorie
Metale i tworzywa sztuczne Szkło

Gdzie wyrzucić antyperspirant?

Opakowanie po antyperspirancie, w zależności od materiału, z którego jest wykonane, należy segregować w odpowiedni sposób. Jeśli jest to opakowanie plastikowe, należy je wyrzucić do kontenera na plastik i tworzywa sztuczne. Opakowania szklane powinny trafić do kontenera na szkło. W przypadku opakowań metalowych, jak dezodoranty w sprayu, należy je oddać do kontenera na metale. Zawsze upewnij się, że opakowanie jest puste i, jeśli to możliwe, zdejmij wszelkie etykiety. Prawidłowa segregacja odpadów pozwala na ich recykling i przyczynia się do ochrony środowiska.

Kategorie
Metale i tworzywa sztuczne

Gdzie wyrzucić aluminium?

Aluminium, ze względu na swoją wysoką wartość recyklingową, należy wyrzucić do pojemnika na metale. Jest to materiał w pełni nadający się do recyklingu, co oznacza, że może być wielokrotnie przetwarzany bez utraty swoich właściwości. Wszelkie przedmioty z aluminium, takie jak puszki, folie czy niewielkie elementy konstrukcyjne, po uprzednim oczyszczeniu z resztek jedzenia czy innych zanieczyszczeń, powinny trafić do odpowiedniego kontenera. Segregując aluminium, przyczyniasz się do zmniejszenia ilości odpadów oraz oszczędności zasobów naturalnych.

Kategorie
Metale i tworzywa sztuczne

Gdzie wyrzucić aerozol?


Pojemniki po aerozolu, w tym puszki i opakowania, należy wyrzucać do kontenerów na metale i tworzywa sztuczne. Kluczowe jest, aby przed recyklingiem całkowicie opróżnić opakowanie z zawartości. Taki sposób segregacji umożliwia odzysk i ponowne wykorzystanie cennych materiałów, jakimi są metale i plastiki. Pamiętaj, że właściwe postępowanie z odpadami przyczynia się do ochrony środowiska.

Kategorie
Metale i tworzywa sztuczne

Gdzie wyrzucić tubkę po paście do zębów?

Tubkę po paście do zębów wyrzuca się do żółtego kontenera przeznaczonego na śmieci z tworzywa sztucznego i metalowe. Warto pamiętać, że opakowania z pastą najczęściej sprzedawana są dodatkowo w niewielkich rozmiarów kartonikach. Te należy wyrzucić do pojemnika z makulaturą.

Kategorie
Metale i tworzywa sztuczne Odpady nietypowe Zmieszane

Gdzie wyrzucić garnki?

Stare garnki najczęściej należy wyrzucić do żółtego kontenera przeznaczonego na śmieci metalowe i wykonane z tworzyw sztucznych. Dotyczy to zarówno naczyń stalowych, jak i emaliowanych. Wyjątek stanowią garnki teflonowe, które zaleca się wyrzucać do kontenerów czarnych przeznaczonych na odpady zmieszane.

Zasady wyrzucania starych garnków mogą też różnić się w różnych miastach. Dla przykładu – w Poznaniu wszystkie typy naczyń umieszcza się w czarnych pojemnikach. Uniwersalną i najpewniejszą metodą utylizacji tego rodzaju śmieci będzie oddanie ich do PSZOK.

Kategorie
Metale i tworzywa sztuczne Odpady nietypowe

Gdzie wyrzucić opakowanie po piance do golenia?

Opakowanie po piance do golenia zalicza się do grupy odpadów nazywanych potocznie aerozolami. Najczęściej wyrzuca się je do pojemnika żółtego przeznaczonego na śmieci z plastiku i metali. Zdarza się jednak, że ze względu na inną technologię przetwarzania danych odpadów w konkretnym mieście, butelki po piance do golenia należy oddać do PSZOK lub MPSZOK (taka sytuacja jest np. w Warszawie).

Kategorie
Odpady nietypowe Metale i tworzywa sztuczne

Gdzie wyrzucić kable?

Utylizacja kabli jest możliwa na kilka sposobów. Najbezpieczniej oddać je do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Można też skorzystać z pomocy uprawnionych do zbierania tego rodzaju śmieci podmiotów, np. funkcjonujących w wielu miastach skupów kabli przemysłowych. 

Warto mieć świadomość, że zasady wyrzucania śmieci różnią się w poszczególnych częściach Polski. Dla przykładu – we Wrocławiu kable mogą być umieszczane w kontenerach żółtych, przeznaczonych dla odpadów z metalu i tworzyw sztucznych. Z kolei w Warszawie okablowanie traktuje się jako elektrośmieci i należy je przekazywać do odpowiednich punktów odbioru zużytego sprzętu elektronicznego bądź elektrycznego.

Kategorie
Metale i tworzywa sztuczne Szkło

Gdzie wyrzucić butelkę po oleju?

Olej spożywczy może być sprzedawany w butelkach plastikowych lub szklanych. Materiał wykonania opakowania decyduje o tym, do jakiego kontenera należy je wrzucić.

Plastikowe butelki po oleju umieszcza się w pojemniku żółtym, przeznaczonym na odpady z metalu i tworzywa sztucznego. Z kolei butelki szklane należy wyrzucić do kontenera zielonego. Oczywiście w obu przypadkach opakowania powinny być opróżnione.

Kategorie
Metale i tworzywa sztuczne

Gdzie wyrzucić karton po soku?

Karton po soku trzeba wyrzucić do pojemnika żółtego, na metale i tworzywa sztuczne.

Kategorie
Metale i tworzywa sztuczne Zmieszane

Gdzie wyrzucić patelnię?

W zależności od miasta patelnię wyrzucamy:

  • W Warszawie i Poznaniu do pojemnika czarnego, na odpady zmieszane
  • We Wrocławiu, w Krakowie, w Łodzi do pojemnika żółtego, na metale i tworzywa sztuczne
Wyposażenie kuchni na Ceneo
Kategorie
Metale i tworzywa sztuczne Odpady nietypowe

Gdzie wyrzucić płytę CD/DVD?

Płyty CD i DVD wykonane są z tworzyw sztucznych, więc wyrzuca się je do żółtego pojemnika na metale i tworzywa sztuczne.

Takie reguły obowiązują w Warszawie, Łodzi

W niektórych miastach, jak np. Wrocław i Poznań płyty CD należy oddać do punktu PSZOK.

W Krakowie zbiórką płyt CD i DVD zajmują się specjalne pojazdy, tzw. EKO Pudełka.

Kategorie
Metale i tworzywa sztuczne

Gdzie wyrzucić opakowanie po dezodorancie?

Opakowanie po dezodorancie w sprayu (tradycyjne metalowo-plastikowe) wyrzucamy do pojemnika żółtego na metale i tworzywa sztuczne.

Kategorie
Metale i tworzywa sztuczne Zmieszane

Gdzie wyrzucić opakowanie po maśle?

Papier po maśle należy wyrzucić do pojemnika czarnego, na odpady zmieszane.

Opakowanie po maśle plastikowe wyrzucamy do pojemnika żółtego.

Kategorie
Metale i tworzywa sztuczne

Gdzie wyrzucić karton po mleku?

Kartony po mleku trzeba wyrzucić do pojemnika żółtego, czyli przeznaczonego na metale i tworzywa sztuczne.

Karton po mleku zwykle składa się z kilku materiałów: papier, aluminum, karton.

Samodzielne rozdzielenie tych materiałów jest trudne, jednak ze względu na dominujący materiał, jakim jest aluminium, pojemniki na mleko powinny lądować w pojemniku żółtym.