Kategorie
Odpady niebezpieczne

Gdzie wyrzucić klej do tapet?

Klej do tapet jest odpadem toksycznym, dlatego nie może być wylany do standardowych kontenerów na śmieci. Substancję tę należy oddać do PSZOK lub MPSZOK.

Kategorie
Odpady niebezpieczne

Gdzie wyrzucić rtęć?

Rtęć jest bardzo niebezpiecznym odpadem, z którym należy obchodzić się niezwykle ostrożnie. Nie można jej wyrzucać do żadnego standardowego kontenera na śmieci. Utylizacją rtęci (np. wyciekłej z termometrów) zajmuje się PSZOK, a w niektórych miastach (choćby we Wrocławiu) specjalne samochody zbierające odpady problematyczne.

Kategorie
Odpady niebezpieczne

Gdzie wyrzucić termometr zaokienny?

Utylizacja zużytych termometrów zaokiennych zależna jest od technologii wykonania tego urządzenia. Stare termometry rtęciowe należy oddać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Z kolei termometry elektroniczne, które uznaje się za tzw. elektrośmieci, powinny być utylizowane przez PSZOK lub przez mobilne punkty zbierające odpady problematyczne. Istnieje również możliwość oddania ich do niektórych sklepów z elektroniką (przy czym często wymagany jest zakup nowego sprzętu). Pozostałe rodzaje termometrów zaokiennych (zwykle o najprostszej budowie) należy umieścić w czarnym kontenerze przeznaczonym na odpady zmieszane.

Kategorie
Odpady niebezpieczne Odpady nietypowe

Gdzie wyrzucić papę?

Utylizacja papy z dachu nie należy do zadań najłatwiejszych. Jeśli w danym mieście funkcjonują Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), to można przekazać im ten problematyczny materiał. W każdym innym przypadku papa powinna zostać oddana specjalnym firmom wyspecjalizowanym w utylizacji tego rodzaju odpadów.

Kategorie
Odpady niebezpieczne

Gdzie wyrzucić puszki po farbie?

Puszki po farbie nie mogą być utylizowane w taki sam sposób, co chociażby opakowania po napojach czy karmach dla zwierząt. Powodem takiego stanu rzeczy jest oczywiście produkt, który znajdował się w pojemniku. Farba to bowiem odpad zaliczany do grupy niebezpiecznych ze względu na swoją toksyczność.

Puszki po farbie, oczywiście opróżnione, najlepiej oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZO). W niektórych miastach (np. w Warszawie i we Wrocławiu) istnieje możliwość przekazania ich mobilnym punktom zbierającym odpady problemowe.

Kategorie
Odpady niebezpieczne

Gdzie wyrzucić stare farby?

Farba ze względu na swoją toksyczność należy do grupy odpadów niebezpiecznych. Starą farbę trzeba oddać do lokalnego punktu PSZOK.

Kategorie
Odpady niebezpieczne Odpady nietypowe

Gdzie wyrzucić termometr rtęciowy?

Jeśli termometr nie jest uszkodzony (nie doszło do wycieku rtęci) to mamy kilka opcji:

  • oddanie do apteki
  • oddanie do punktu PSZOK
  • mobilne punkty wspierające PSZOKi, czyli MPSZOK

Kategorie
Odpady niebezpieczne

Gdzie wyrzucić opakowanie po oleju silnikowym?

Pojemnik po oleju silnikowym należy do grupy odpadów problemowych.

  • Warszawa, Wrocław, Poznań, Kraków – PSZOK lub samochody zbierające odpady problemowe
  • Łódź – opróżnione opakowanie można wyrzucić do pojemnika żółtego