Kategorie
Szkło

Gdzie wyrzucić potłuczone szkło?

Przede wszystkim, należy unikać tłuczenia szkła przed jego utylizacją. Wszelkie opakowania wykonane z tego materiału – butelki czy słoiki – powinny w całości trafiać do utylizacji. Jeśli jednak doszło do ich stłuczenia, należy je standardowo wyrzucić do zielonego pojemnika przeznaczonego na odpady szklane. 

Istnieją jednak pewne wyjątki. Zbite szkło okularowe należy umieścić w kontenerze czarnym (odpady zmieszane). Podobnie wygląda utylizacja szkła żaroodpornego. Przedmioty wykonane ze szkła hartowanego oddaje się z kolei do specjalistycznych punktów przyjmujących tego rodzaju śmieci. Jeszcze inaczej utylizuje się szkło okienne, które oddaje się do jednego z Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. 

Sprzątanie domu - wybierz na Ceneo
Kategorie
Odpady niebezpieczne

Gdzie wyrzucić termometr zaokienny?

Utylizacja zużytych termometrów zaokiennych zależna jest od technologii wykonania tego urządzenia. Stare termometry rtęciowe należy oddać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Z kolei termometry elektroniczne, które uznaje się za tzw. elektrośmieci, powinny być utylizowane przez PSZOK lub przez mobilne punkty zbierające odpady problematyczne. Istnieje również możliwość oddania ich do niektórych sklepów z elektroniką (przy czym często wymagany jest zakup nowego sprzętu). Pozostałe rodzaje termometrów zaokiennych (zwykle o najprostszej budowie) należy umieścić w czarnym kontenerze przeznaczonym na odpady zmieszane.

Kategorie
Odpady nietypowe

Gdzie wyrzucić czajnik elektryczny?

Zużyty czajnik elektryczny należy zaliczyć do tzw. elektrośmieci. Utylizacja takich odpadów może odbyć się w następujący sposób:

 • oddanie do PSZOK,
 • oddanie czajnika do sklepu z elektroniką (jeśli dana placówka zgadza się na przyjęcie takich odpadów. Czasem zdarza się, że przekazanie elektrośmieci jest możliwe tylko podczas zakupu nowego egzemplarza),
 • oddanie do punktu zbiórki elektroodpadów.

Kategorie
Odpady niebezpieczne Odpady nietypowe

Gdzie wyrzucić papę?

Utylizacja papy z dachu nie należy do zadań najłatwiejszych. Jeśli w danym mieście funkcjonują Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), to można przekazać im ten problematyczny materiał. W każdym innym przypadku papa powinna zostać oddana specjalnym firmom wyspecjalizowanym w utylizacji tego rodzaju odpadów.

Kategorie
Zmieszane

Gdzie wyrzucić gąbkę?

Gąbka, zarówno do naczyń, jak i do mycia ciała, jest produktem, który po zużyciu należy umieścić w czarnym pojemniku lub worku przeznaczonym na odpady zmieszane.

Kategorie
Zmieszane

Gdzie wyrzucić szyby okienne?

Szyby okienne, wbrew pozorom, nie mogą być wyrzucone do pojemnika na szkło. W większości przypadków należy je wyrzucić do kontenera czarnego przeznaczone na odpady zmieszane. W niektórych miastach jest to jednak niedozwolone. Dla przykładu – w Poznaniu szyby okienne można zutylizować jedynie w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów.

Kategorie
Metale i tworzywa sztuczne Szkło

Gdzie wyrzucić butelkę po oleju?

Olej spożywczy może być sprzedawany w butelkach plastikowych lub szklanych. Materiał wykonania opakowania decyduje o tym, do jakiego kontenera należy je wrzucić.

Plastikowe butelki po oleju umieszcza się w pojemniku żółtym, przeznaczonym na odpady z metalu i tworzywa sztucznego. Z kolei butelki szklane należy wyrzucić do kontenera zielonego. Oczywiście w obu przypadkach opakowania powinny być opróżnione.

Kategorie
Odpady niebezpieczne

Gdzie wyrzucić puszki po farbie?

Puszki po farbie nie mogą być utylizowane w taki sam sposób, co chociażby opakowania po napojach czy karmach dla zwierząt. Powodem takiego stanu rzeczy jest oczywiście produkt, który znajdował się w pojemniku. Farba to bowiem odpad zaliczany do grupy niebezpiecznych ze względu na swoją toksyczność.

Puszki po farbie, oczywiście opróżnione, najlepiej oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZO). W niektórych miastach (np. w Warszawie i we Wrocławiu) istnieje możliwość przekazania ich mobilnym punktom zbierającym odpady problemowe.

Kategorie
Odpady nietypowe

Gdzie wyrzucić telewizor?

Niepotrzebny (zepsuty) telewizor zalicza się do tzw. elektrośmieci. Istnieje kilka sposobów utylizacji
tego typu sprzętów:
– oddanie go do PSZOK,
– oddanie go do sklepu z elektroniką (jeśli istnieje taka możliwość – niektóre sklepy przyjmują
stare sprzęty tylko o określonych gabarytach lub w przypadku nabycia nowego urządzenia),
– oddanie do punktu zbiórki elektroodpadów.

Kategorie
Odpady nietypowe

Gdzie wyrzucić kasety VHS?

Kasety VHS najbezpieczniej oddać do jednego z Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZO). Tego
typu miejsca specjalizują się w utylizacji odpadów problematycznych, które ze względu na materiały,
z jakich zostały wykonane, nie mogą być po prostu wyrzucone do śmieci.

Poszczególne miasta w Polsce mają różne zasady i zalecenia co do wyrzucania kaset VHS.
Rozbieżności te wynikają zapewne z technologii stosowanych przez lokalne zakłady
zagospodarowania odpadów.

W Poznaniu i Łodzi takie nośniki można wrzucić do pojemników na
odpady zmieszane (czarny pojemnik). Z kolei w Warszawie i we Wrocławiu kasety wideo należy
umieścić w kontenerach żółtych przeznaczonych dla tworzyw sztucznych i metali.

Kategorie
Odpady nietypowe

Gdzie wyrzucić materac?

Chcąc się pozbyć niepotrzebnego materaca mamy kilka opcji do wyboru:

 • Oddanie go do miejscowego punktu PSZOK
 • Oddanie do lokalnego schroniska
 • Wystawienie na portalu ogłoszeniowym typu OLX, nawet za darmo (będziemy mieć transport z głowy)

Kategorie
Odpady nietypowe

Gdzie wyrzucić gruz?

Pozostały po budowie lub remoncie gruz należy oddać do lokalnego punktu PSZOK.

Odpady budowlane, które można tam zostawić to: styropian, druty, cegły, folie.

Kategorie
Odpady nietypowe

Gdzie wyrzucić strzykawki?

Zużyte strzykawki, ze względu na zawartość materiału biologicznego nie są przyjmowane przez apteki.

Zużyte strzykawki należy oddać do punktu PSZOK, który ma obowiązek je przyjąć.

Kategorie
Zmieszane

Gdzie wyrzucić stare ubrania?

Stare i nieużywane ubrania można wyrzucić do pojemnika na odpady zmieszane, czyli czarnego.

PCK prowadzi też specjalne zbiórki odzieży, które są sprzedawane, a zyski przeznaczane są na bieżącą działalność PCK.

Kategorie
Odpady niebezpieczne

Gdzie wyrzucić stare farby?

Farba ze względu na swoją toksyczność należy do grupy odpadów niebezpiecznych. Starą farbę trzeba oddać do lokalnego punktu PSZOK.

Kategorie
Odpady nietypowe

Gdzie wyrzucić przeterminowane leki?

Przeterminowane leki należą do grupy odpadów niebezpiecznych.

Można je oddać do:

 • aptek, większość z nich ma specjalne pudełka na przeterminowane leki
 • innych punktów medycznych, jak np. przychodnie
 • lokalnego punktu PSZOK
Kategorie
Odpady nietypowe

Gdzie wyrzucić elektrośmieci?

Zużyty sprzęt elektroniczny (AGD, RTV, GSM, sprzęt komputerowy) możemy:

 • oddać do PSZOK
 • oddać w sklepie z elektroniką – zasady oddawania sprzętu są różne w zależności od sprzętu, niektóre ze sklepów mogą przyjąć stary sprzęt, jeśli kupujesz nowy tego samego rodzaju, inne z kolei mogą przyjąć sprzęt nawet jeśli nie kupujesz nowego, ale mają ograniczenia co do rozmiarów
 • firmy zbierające elektrośmieci – niektóre z nich odbiorą taki sprzęt za darmo
Kategorie
Odpady niebezpieczne Odpady nietypowe

Gdzie wyrzucić termometr rtęciowy?

Jeśli termometr nie jest uszkodzony (nie doszło do wycieku rtęci) to mamy kilka opcji:

 • oddanie do apteki
 • oddanie do punktu PSZOK
 • mobilne punkty wspierające PSZOKi, czyli MPSZOK

Kategorie
Odpady nietypowe

Gdzie wyrzucić stare baterie?

Ze względu na zawartość metali ciężkich, baterie należą do grupy odpadów niebezpiecznych.

Nie można ich wyrzucać do pojemników na śmieci zmieszane, lecz oddać do jednego ze specjalnych punktów:

 • Lokalny PSZOK
 • Punkty zbiórki baterii
 • Firmy zajmujące się odbiorem pojazdów niebezpiecznych
Kategorie
Odpady nietypowe

Gdzie wyrzucić stare opony?

Starych, zużytych opon nie wyrzucamy do kubłów na śmieci. Są to odpady nietypowe, które trzeba oddać do jednego z punktów:

 • PSZOK
 • Specjalnego punktu utylizacji opon
 • Serwisów opon (niektóre z nich przyjmują stare opony)
Kategorie
Bioodpady

Gdzie wyrzucić choinkę?

W zależności od tego jaka to choinka:

 • choinkę żywą można wyrzucić do pojemnika na odpady bio – kolor brązowy (bez doniczki, bez wiaderka ziemią)
 • choinkę sztuczną można wyrzucić do pojemnika na odpady zmieszane

Poza tym w wielu miastach organizowane są zbiórki choinek, np. w Łodzi do 31 stycznia każdego roku choinkę można oddać do Ogrodu Botanicznego.

Kategorie
Metale i tworzywa sztuczne

Gdzie wyrzucić karton po soku?

Karton po soku trzeba wyrzucić do pojemnika żółtego, na metale i tworzywa sztuczne.

Kategorie
Odpady niebezpieczne

Gdzie wyrzucić opakowanie po oleju silnikowym?

Pojemnik po oleju silnikowym należy do grupy odpadów problemowych.

 • Warszawa, Wrocław, Poznań, Kraków – PSZOK lub samochody zbierające odpady problemowe
 • Łódź – opróżnione opakowanie można wyrzucić do pojemnika żółtego
Kategorie
Odpady nietypowe Zmieszane

Gdzie wyrzucić stare buty?

Stare niepotrzebne buty możemy wyrzucić do specjalnych pojemników ze zbiórką odzieży. Mapę z listą lokalizacji takich pojemników znajdziesz na stronie PCK: https://pck.pl/tekstylia/

Poza tym stare buty można oddać w punktach PSZOK.

W niektórych miastach buty można wyrzucić do pojemnika czarnego, na odpady resztkowe (Poznań, Łódź)

Kategorie
Metale i tworzywa sztuczne Zmieszane

Gdzie wyrzucić patelnię?

W zależności od miasta patelnię wyrzucamy:

 • W Warszawie i Poznaniu do pojemnika czarnego, na odpady zmieszane
 • We Wrocławiu, w Krakowie, w Łodzi do pojemnika żółtego, na metale i tworzywa sztuczne
Wyposażenie kuchni na Ceneo
Kategorie
Odpady nietypowe

Gdzie wyrzucić żarówki?

Jest to zależne od typu żarówki:

 • tradycyjne, żarnikowe żarówki – można wyrzucać do pojemnika na odpady zmieszane (z wyjątkiem Wrocławia, gdzie należy je oddać do PSZOK)
 • żarówki halogenowe, żarówki LED – należy oddać do PSZOK
 • w większości sklepów kupując nową żarówkę, można zostawić starą
 • w marketach można spotkać specjalne pojemniki do wyrzucania żarówek

Kategorie
Metale i tworzywa sztuczne Odpady nietypowe

Gdzie wyrzucić płytę CD/DVD?

Płyty CD i DVD wykonane są z tworzyw sztucznych, więc wyrzuca się je do żółtego pojemnika na metale i tworzywa sztuczne.

Takie reguły obowiązują w Warszawie, Łodzi

W niektórych miastach, jak np. Wrocław i Poznań płyty CD należy oddać do punktu PSZOK.

W Krakowie zbiórką płyt CD i DVD zajmują się specjalne pojazdy, tzw. EKO Pudełka.

Kategorie
Odpady nietypowe

Gdzie wyrzucić toner?

Tonerów do drukarki nie można wyrzucać do śmieci!

Są one silne toksyczne, dlatego wymagają specjalnego recyklingu.

Zużyte i niepotrzebne tonery możemy oddać:

 • W sklepach, gdzie je kupowaliśmy
 • Do PSZOK
 • Do specjalnych pojemników, które można często znaleźć np. w supermarketach
Kategorie
Metale i tworzywa sztuczne

Gdzie wyrzucić opakowanie po dezodorancie?

Opakowanie po dezodorancie w sprayu (tradycyjne metalowo-plastikowe) wyrzucamy do pojemnika żółtego na metale i tworzywa sztuczne.