Gdzie wyrzucić papę?

0
Utylizacja papy z dachu nie należy do zadań najłatwiejszych. Jeśli w danym mieście funkcjonują Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), to można przekazać im...

Gdzie wyrzucić telewizor?

0
Niepotrzebny (zepsuty) telewizor zalicza się do tzw. elektrośmieci. Istnieje kilka sposobów utylizacjitego typu sprzętów:- oddanie go do PSZOK,- oddanie go do sklepu z elektroniką...

Gdzie wyrzucić kasety VHS?

0
Kasety VHS najbezpieczniej oddać do jednego z Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZO). Tegotypu miejsca specjalizują się w utylizacji odpadów problematycznych, które ze względu na...

Gdzie wyrzucić materac?

0
Chcąc się pozbyć niepotrzebnego materaca mamy kilka opcji do wyboru: Oddanie go do miejscowego punktu PSZOKOddanie do lokalnego schroniskaWystawienie na portalu ogłoszeniowym typu OLX, nawet...

Gdzie wyrzucić gruz?

0
Pozostały po budowie lub remoncie gruz należy oddać do lokalnego punktu PSZOK. Odpady budowlane, które można tam zostawić to: styropian, druty, cegły, folie.

Gdzie wyrzucić strzykawki?

0
Zużyte strzykawki, ze względu na zawartość materiału biologicznego nie są przyjmowane przez apteki. Zużyte strzykawki należy oddać do punktu PSZOK, który ma obowiązek je przyjąć.

Gdzie wyrzucić przeterminowane leki?

0
Przeterminowane leki należą do grupy odpadów niebezpiecznych. Można je oddać do: aptek, większość z nich ma specjalne pudełka na przeterminowane lekiinnych punktów medycznych, jak np. przychodnielokalnego...

Gdzie wyrzucić elektrośmieci?

0
Zużyty sprzęt elektroniczny (AGD, RTV, GSM, sprzęt komputerowy) możemy: oddać do PSZOKoddać w sklepie z elektroniką - zasady oddawania sprzętu są różne w zależności od...

Gdzie wyrzucić termometr rtęciowy?

0
Jeśli termometr nie jest uszkodzony (nie doszło do wycieku rtęci) to mamy kilka opcji: oddanie do aptekioddanie do punktu PSZOKmobilne punkty wspierające PSZOKi, czyli MPSZOK

Gdzie wyrzucić stare baterie?

0
Ze względu na zawartość metali ciężkich, baterie należą do grupy odpadów niebezpiecznych. Nie można ich wyrzucać do pojemników na śmieci zmieszane, lecz oddać do jednego...