Kategorie
Odpady nietypowe

Gdzie wyrzucić zużyty olej silnikowy?

Zużyty, a w zasadzie przepracowany olej silnikowy, stanowi dość problematyczny rodzaj odpadu. Nie wolno go bowiem pod żadnym pozorem wylewać (np. do kanalizacji) ani wyrzucać do standardowych kontenerów na śmieci. Utylizacją oleju silnikowego zajmują się Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. W niektórych miastach można dostarczyć ten produkt samochodom zbierającym odpady problematyczne. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *