Kategorie
Odpady nietypowe Odpady niebezpieczne

Gdzie wyrzucić stary akumulator?

Akumulator, po zakończeniu jego żywotności, wymaga szczególnej uwagi podczas utylizacji. Ze względu na zawartość substancji niebezpiecznych i metali ciężkich, należy go oddać do punktu zbiórki odpadów problematycznych (PSZOK) lub w miejscu zakupu nowego akumulatora. Akumulatory nie mogą być wyrzucane do zwykłych pojemników na odpady ze względu na ryzyko skażenia środowiska. Przekazując akumulator do odpowiedniej zbiórki, przyczyniasz się do jego bezpiecznego przetworzenia i ochrony środowiska.