Kategorie
Odpady nietypowe

Gdzie wyrzucić stare akwarium?

Akwarium, po zakończeniu jego użytkowania, wymaga odpowiedniej utylizacji. Ze względu na materiały, z których jest wykonane, głównie szkło lub plastik, należy je oddać do punktu zbiórki odpadów wielkogabarytowych. Nie należy wyrzucać akwarium do kontenerów na odpady zmieszane ani do pojemników przeznaczonych na szkło opakowaniowe, ze względu na jego specyficzną konstrukcję i możliwość uszkodzenia systemu odpadów. W niektórych przypadkach, mniejsze akwaria mogą być przyjęte w PSZOK. Przed oddaniem warto oczyścić akwarium z wszelkich pozostałości. Prawidłowa utylizacja akwarium przyczynia się do ochrony środowiska.