Gdzie wyrzucić kasety VHS?

0
159

Kasety VHS najbezpieczniej oddać do jednego z Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZO). Tego
typu miejsca specjalizują się w utylizacji odpadów problematycznych, które ze względu na materiały,
z jakich zostały wykonane, nie mogą być po prostu wyrzucone do śmieci.

Poszczególne miasta w Polsce mają różne zasady i zalecenia co do wyrzucania kaset VHS.
Rozbieżności te wynikają zapewne z technologii stosowanych przez lokalne zakłady
zagospodarowania odpadów.

W Poznaniu i Łodzi takie nośniki można wrzucić do pojemników na
odpady zmieszane (czarny pojemnik). Z kolei w Warszawie i we Wrocławiu kasety wideo należy
umieścić w kontenerach żółtych przeznaczonych dla tworzyw sztucznych i metali.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here